Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

chemicalsister
14:40
7468 4ea8
Reposted frommental-cat mental-cat viapl pl
chemicalsister
14:40
7476 08ec 500
Reposted frommental-cat mental-cat viapl pl
chemicalsister
14:38
0415 04d5
Reposted fromtelewizja telewizja viapl pl
chemicalsister
14:37
6167 b27f 500
Reposted frompolandia polandia viapl pl

June 03 2015

chemicalsister
23:55
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viahomczi homczi
chemicalsister
23:51
1964 a0e6 500
Reposted fromrol rol vianattaly nattaly
chemicalsister
23:50
6928 ab8a 500
Świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl

June 02 2015

chemicalsister
06:50
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viaMezame Mezame
chemicalsister
06:48
Taki powinien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zajmował, jego zapał nie powinien znać umiaru, a on sam zmęczenia.
— Jane Austen
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame

May 31 2015

chemicalsister
22:31
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad, to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamrdonadonii mrdonadonii
chemicalsister
22:29

Aldous Huxley, brytyjski pisarz, pod koniec życia powiedział: "To nieco zawstydzające, że po całym życiu poświęconym roztrząsaniu sytuacji ludzkości na koniec nie mogę powiedzieć nic mądrzejszego niż: spróbujmy być dla siebie bardziej życzliwi".

I o to ostatecznie chodzi: bądźmy dla siebie dobrzy. Bo nie jesteśmy.

Gdy byłam młoda i ktoś by mi powiedział: "Ach, najważniejsza w życiu jest życzliwości i dobroć", chyba pękłabym ze śmiechu. Ale gdy się starzejesz, widzisz, że to ma sens. Istnieją proste zasady tego, jak się zachowywać.Zadaj sobie pytanie: czy twoje spotkanie z drugą osobą sprawiło jej radość? Czy potraktowałaś drugą osobę z szacunkiem? Z jakim uczuciem odejdzie ta osoba? Jestem już za stara na to, by zachwycać się jakimś myślicielem, choćby był geniuszem, jeśli źle traktuje ludzi. Nie uwierzę już w niczyj intelekt, jeśli ktoś jest mizoginem i źle traktuje kobiety. Sorry, ale to już na mnie nie działa. W myśleniu i działaniu musi być konsekwencja. O dobre relacje z ludźmi należy dbać tak samo, jak dbamy o rozwój intelektualny.
— Eve Ensler
Reposted frommrrru mrrru viamrdonadonii mrdonadonii
chemicalsister
22:28
Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viamrdonadonii mrdonadonii
chemicalsister
22:28
Można powiedzieć z wiarą sobie: walka mej duszy nie pójdzie na marne, będę walczył, mimo słabości i błędów, będę walczył, raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze ze wszystkich sił.  Nawet, gdybym miał upaść 99 razy, za setnym razem powstanę! 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viamrdonadonii mrdonadonii

May 26 2015

chemicalsister
23:18
23:18
chemicalsister
23:15
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viamrdonadonii mrdonadonii
23:14

May 24 2015

17:33
I swear to you that to think too much is a disease, a real, actual disease.
— Fyodor Dostoyevsky, Notes From Underground (via literatureandfairytales)
Reposted fromink ink viamrdonadonii mrdonadonii
17:33
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

chemicalsister
17:31
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viamrdonadonii mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...